info@fctravel.vn
(+84-4) 35135588
 • Giữa

  Giá

  một chiều

  Xuất vé

  Ngày bay Hạng dịch vụ
  Đà Nẵng Buôn Ma Thuột

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Đà Nẵng Pleiku

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Đà Nẵng Cần Thơ

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Đà Nẵng Đà Lạt

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Đà Nẵng Đà Lạt

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Đà Nẵng Hải Phòng

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Đà Nẵng Hải Phòng

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Đà Nẵng Nha Trang

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Đà Nẵng Nha Trang

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Đà Nẵng

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Đà Nẵng

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Huế

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Huế

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Buôn Ma Thuột

  3.400.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Buôn Ma Thuột

  1.150.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Đà Lạt

  3.400.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Đà Lạt

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Tuy Hòa

  3.400.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Tuy Hòa

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Điện Biên

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Đồng Hới

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Vinh

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Nha Trang

  4.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Nha Trang

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Pleiku

  3.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Pleiku

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Quy Nhơn

  3.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Quy Nhơn

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội TP.Hồ Chí Minh

  4.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội TP.Hồ Chí Minh

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Chu Lai

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Chu Lai

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Cần Thơ

  4.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Cần Thơ

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột

  1.700.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Pleiku

  1.700.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Pleiku

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Quy Nhơn

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Quy Nhơn

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Cà Mau

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Tuy Hòa

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Huế

  2.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Huế

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Đà Lạt

  1.700.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Đà Lạt

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Hải Phòng

  3.400.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Hải Phòng

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Vinh

  3.400.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Vinh

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Nha Trang

  1.700.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Nha Trang

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Phú Quốc

  900.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Tam Kỳ

  1.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Côn Đảo

  1.000.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Đồng Hới

  3.200.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Đồng Hới

  1.550.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Rạch Giá

  500.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Rạch Giá Phú Quốc

  500.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Cần Thơ Phú Quốc

  500.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Cần Thơ Con Dao

  750.000

  VNĐ

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
 • Từ Đến

  Giá

  khứ hồi

  Xuất vé

  Ngày bay

  Loại giá vé
  Hà Nội Beijing

  820

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Beijing

  340

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Guangzhou

  560

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Guangzhou

  210

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Hong Kong

  750

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Hong Kong

  280

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Kaohsiung

  750

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Kaohsiung

  550

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Busan

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Busan

  500

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Seoul

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Seoul

  500

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Shanghai

  900

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Shanghai

  250

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Taipei

  750

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Taipei

  470

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Fukuoka

  1310

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Fukuoka

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Nagoya

  1310

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Nagoya

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Osaka

  1310

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Osaka

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Tokyo

  1310

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Tokyo

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Beijing

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Beijing

  350

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Guangzhou

  580

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Guangzhou

  260

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Hong Kong

  860

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Hong Kong

  195

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Kaohsiung

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Kaohsiung

  450

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Busan

  1020

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Busan

  450

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Seoul

  1020

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Seoul

  450

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Shanghai

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Shanghai

  330

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Taipei

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Taipei

  450

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka

  1310

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka

  500

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Nagoya

  1310

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Nagoya

  500

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Osaka

  1310

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Osaka

  500

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Tokyo

  1310

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Tokyo

  500

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
 • Từ Đến

  Giá

  khứ hồi

  Xuất vé

  Ngày bay Loại giá vé
  Hà Nội Melbourne

  2000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Melbourne

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Sydney

  2000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Sydney

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Melbourne

  2000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Melbourne

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Sydney

  2000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Sydney

  700

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
 • Từ Đến Giá 

  khứ hồi

  Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
  Hà Nội Amsterdam

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Amsterdam

  680

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Frankfurt

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Frankfurt

  600

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội London

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội London

  550

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Moscow

  2600

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Moscow

  500

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Paris

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Paris

  630

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Hà Nội Prague

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Prague

  680

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Hà Nội Rome

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Rome

  680

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Amsterdam

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Amsterdam

  680

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt

  600

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh London

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh London

  550

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Moscow

  2600

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Moscow

  500

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Paris

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Paris

  630

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Prague

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Prague

  680

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm
  Tp. Hồ Chí Minh Rome

  3000

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
  Tp. Hồ Chí Minh Rome

  680

  USD

  01/04/14-31/03/15 Không hạn chế Tiết kiệm

  E

 • Từ

  Đến

  Giá

  khứ hồi

  Xuất vé

  Ngày bay

  Loại giá vé

  Hà Nội Atlanta

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Atlanta

  1000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Austin

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Austin

  1000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Boston

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Boston

  1100

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Chicago

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Chicago

  1100

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Dallas Fort Worth

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Dallas Fort Worth

  1000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Denver

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Denver

  1100

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Honolulu

  4950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Honolulu

  1050

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Houston

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Houston

  1000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Los Angeles

  1320

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Phổ thông linh hoạt
  Hà Nội Los Angeles

  900

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Phổ thông bán linh hoạt
  Hà Nội Miami

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Miami

  1000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Mineapolis

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Mineapolis

  1000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Portland

  4950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Portland

  1050

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Philadelphia

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Philadelphia

  1100

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội San Francisco

  1320

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Phổ thông linh hoạt
  Hà Nội San Francisco

  900

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Phổ thông bán linh hoạt
  Hà Nội Seattle

  4950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Seattle

  1050

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội St Louis

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội St Louis

  1100

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  Hà Nội Washington D.C

  5150

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Thương gia linh hoạt
  Hà Nội Washington D.C

  1000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/07-31/08

  10/12-25/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Atlanta

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Atlanta

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Austin

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Austin

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Boston

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Boston

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Chicago

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Chicago

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Denver

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Denver

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Honolulu

  4800

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Honolulu

  900

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Houston

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Houston

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Los Angeles

  1170

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Phổ thông linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Los Angeles

  750

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Phổ thông bán linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Miami

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Miami

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Mineapolis

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Mineapolis

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Portland

  4800

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Portland

  900

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Philadelphia

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Philadelphia

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh San Francisco

  1170

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Phổ thông linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh San Francisco

  750

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Phổ thông bán linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Seattle

  4800

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Seattle

  900

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh St Louis

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh St Louis

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm
  TP.Hồ Chí Minh Washington D.C

  5000

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Thương gia linh hoạt
  TP.Hồ Chí Minh Washington D.C

  950

  USD

  01/04/14-31/03/15 01/01-30/06

  01/09-09/12

  26/12-31/12

  Tiết kiệm

Bảng giá dưới đây chỉ mang tính tham khảo. Giá vé chính xác phụ thuộc vào thời hạng đặt vé và phí dịch vụ khác. Quý khách đừng quên đặt vé càng sớm thì giá vé càng rẻ. Hãy liên hệ ngay với đại lý vé máy bay  FC Travel để có sở hữu một tấm vé rẻ nhất.

Khởi hành từ Hà Nội (HAN)

Đến


Thương gia linh hoạt

 


Phổ thông linh hoạt

 


Tiết kiệm linh hoạt

 


Tiết kiệm

 


Siêu tiết kiệm

 

SGN 4.444.000 VND 2.959.000 VND 2.409.000 VND 2.189.000 VND
BMV 1.584.000 VND 1.309.000 VND 1.199.000 VND
DIN 1.584.000 VND 1.309.000 VND
DAD 2.464.000 VND 2.079.000 VND 1.694.000 VND 1.144.000 VND 924.000 VND
HUI 2.464.000 VND 2.079.000 VND
VCL 2.079.000 VND 1.694.000 VND
TBB 2.959.000 VND 2.409.000 VND
NHA 4.444.000 VND 2.959.000 VND 1.309.000 VND 2.409.000 VN
VCA 4.444.000 VND 3.564.000 VND 2.849.000 VND
UIH 3.564.000 VND 2.629.000 VND 2.244.000 VND
VII 1.584.000 VND 1.309.000 VND
DLI 3.784.000 VND 2.959.000 VND 2.409.000 VND 1.749.000 VND
VDH 1.584.000 VND 1.309.000 VND
PXU 2.629.000 VND 2.244.000 VND 2.024.000 VND

Khởi hành từ Đà Nẵng (DAD)

Đến


Thương gia linh hoạt

 


Phổ thông linh hoạt

 


Tiết kiệm linh hoạt

 


Tiết kiệm

 


Siêu tiết kiệm

 

SGN

2.464.000 VND

2.079.000 VND

1.694.000 VND

1.144.000 VND

924.000 VND

BMV

1.584.000 VND

1.309.000 VND

HAN

2.464.000 VND

2.079.000 VND

2.079.000 VND

1.144.000 VND

924.000 VND

HPH

2.079.000 VND

1.694.000 VND

1.474.000 VND

NHA

2.079.000 VND

1.694.000 VND

VII

1.584.000 VND

1.309.000 VND

1.199.000 VND

DLI

2.079.000 VND

1.694.000 VND

PXU

1.584.000 VND

1.309.000 VND

Khởi hành từ Sài Gòn (SGN)

Đến


Thương gia linh hoạt

 


Phổ thông linh hoạt

 


Tiết kiệm linh hoạt

 


Tiết kiệm

 


Siêu tiết kiệm

 

HAN

4.444.000 VND

2.959.000 VND

2.409.000 VND

1.749.000 VND

BMV

3.784.000 VND

2.959.000 VND

2.409.000 VND

1.749.000 VND

VCA

4.444.000 VND

3.564.000 VND

2.849.000 VND

DAD

2.464.000 VND

2.079.000 VND

1.694.000 VND

1.144.000 VND

759.000 VND

DIN

1.584.000 VND

1.309.000 VND

HUI

2.464.000 VND

2.079.000 VND

PPH

3.784.000 VND

2.959.000 VND

2.409.000 VND

1.969.000 VND

NHA

1.914.000 VND

1.584.000 VND

1.309.000 VND

PQC

1.584.000 VND

1.309.000 VND

1.199.000 VND

UIH

2.464.000 VND

2.079.000 VND

1.694.000 VND

1.309.000 VND

VKG

1.254.000 VND

1.034.000 VND

TBB

1.584.000 VND

1.309.000 VND

VII

3.784.000 VND

2.959.000 VND

2.409.000 VND

1.969.000 VND

DLI

1.914.000 VND

1.584.000 VND

 1.309.000 VND

VDH

3.564.000 VND

2.629.000 VND

2.244.000 VND

PXU

1.584.000 VND

1.309.000 VND

1.199.000 VND

 

Điều kiện chung:

 1. Kết hợp giá:
 • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
 • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau.
 1. Thay đổi/Hoàn vé:
 • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá vé của chặng bay đã sử dụng, khách vẫn phải  trả phí hoàn vé.
 1. Phí thay đổi
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.